50_7_1344232138_28_images955666_ran_ho_mang11

50_7_1344232138_28_images955666_ran_ho_mang11

rắn ,rắn hổ mang,đất cạp nong,giáo,xanh,đặc sản,rượu