4356104276_c13a95a4e8_o1

4356104276_c13a95a4e8_o1

sứ thái ,hoa đỏ ,trắng ,vàng ,vàng đậm ,tết ,nhiều hoa ,hồng ,cây kiểng ,trồng,xuân