ca-lau-kieng-mau-vang%25255b2%25255d1

ca-lau-kieng-mau-vang%25255b2%25255d1

cá lau kiếng ,cá tỳ bà bướm,cá kiểng,chăn nuôi,vật nuôi,miệng