pic_181

pic_181

rau tía tô .rau tía tô ,rau thơm ,dê hấp ,cua hấp ,đậu hũ,cà dái dê,cà bát,cá lóc nướng,gỏi