Cách làm giá đỗ tại nhà sạch sẽ,hợp vệ sinh .

giá đỗ ,giá sạch,phở ,chợ ,siêu thị

Rất dễ cho làm cho mọi người,mọi gia đình.