Bonsai bay lơ lửng giá tiền triệu ở Sài Gòn

Bonsai bay lơ lửng giá tiền triệu ở Sài Gòn

Nhờ nam châm điện từ được gắn dưới chân đế và trong chậu, những cây bonsai có thể bay lơ lửng trên không. Mỗi chậu bonsai này có giá bán khởi điểm từ 1,5 đến 5 triệu đồng.