Hướng dẫn sử dụng phân bón cho Cam – Quýt – Bưởi

1 – Phân bón gốc cho cây:

Năm tuổi

Urê (g/cây)

Super lân

(g/cây)

K2SO4

(g/cây)

Growbel (4-3-3)

(g/cây) 

Bioking-K

(g/cây)

1-3

100-300

300-600

100

600

20

4-6

400-500

1.000-1.300

200

1.000

30

7-9

600-800

1.500-2.000

300

1.000

45

Trên 10

800-1.200

2.000-2.500

400

1.000

45

 

Thời kỳ cây con: bón lân và kali một lần vào cuối mùa mưa, phân đạm + Growbel (4-3-3) + Bioking-K  chia thành 3-4 lần để bón.

Cây  trên 3 tuổi: Phân chia là 3 lần để bón: trước ra hoa, sau khi đậu quả và sau thu hoạch.

Sau khi thu hoạch: Tất cả phân Lân + 1/3 phân đạm + 1/2 Growbel (4-3-3) + 1/3 Bioking-K.

Trước khi ra hoa (6 tuần): 1/3 phân đạm + 1/2 Kali + 1/2Growbel (4-3-3) + 1/3 Bioking-K

Sau khi đậu quả: 1/3 phân đạm + 1/2 Kali + 1/3 Bioking-K

2 – Phân bón lá cho cây:

Thời kỳ cây con: Phun luân phiên 10-14 ngày một lần 2 sản phẩm HalifaxTM và Bioplus.

Cây  trên 3 tuổi: Phun chia làm 3 giai đoạn: trước ra hoa, sau khi đậu quả và sau thu hoạch.

Sau khi thu hoạch:

– Phun luân phiên 10-14 ngày một lần 2 sản phẩm HalifaxTM và Bioplus.

Trước khi ra hoa (6 tuần):

– Phun 10 – 14 ngày một lần sản phẩm Arsenal (10-52-10).

– Bắt đầu nhú chồi hoa: phun 1 lần Liverpool sau đó 14 ngày phun lại lần 2.

Sau khi đậu quả:

– Phun luân phiên 10 -14 ngày một lần 2 sản phẩm Lampard (22-21-17) và Calmax-hi canxi

– Trước khi thu hoạch 1 tháng phun 2 lần Everton (10-8-40). Phun 10 -14 ngày một lần

(Chú ý: Nếu có điều kiện bà con có thể tưới gốc bằng Bioplus hoặc Rải Bioking-K 20 ngày một lần.)