Đàn cá trê hồng hơn 20 con ở miền Tây

Khi bán lứa cá trê thịt, anh Lê Trung Tín (Cần Thơ) phát hiện trong đàn có 20 con màu hồng phấn rất lạ, có trọng lượng 0,5-3 kg một con nên giữ lại nuôi làm cảnh, thu hút khách du lịch.