Nuôi chim khổng tước kiếm tiền tỷ mỗi năm

Nuôi chim khổng tước kiếm tiền tỷ mỗi năm

Ban đầu chỉ nuôi 4 con giống đến nay anh Trần Văn Phương (Đăk Lăk) có đàn chim khổng tước gần 200 con, thu nhập tỷ đồng mỗi năm.