Bonsai độc và hoa ở Điện Hampton Court 2017

Xem bonsai và hoa tại Triển lãm hoa thuộc hàng lớn nhất thế giới ở Cung điện Hampton Court gần London.