Hong Kong: Món ăn, đền thờ và văn hóa Đông-Tây

Giới thiệu một số hình ảnh Hong Kong trước dịp kỷ niệm 20 năm Anh Quốc trả thuộc địa giàu có về văn hóa Đông Tây này cho Trung Quốc.