Nhật thực toàn phần ở Mỹ: Những hình ảnh độc đáo

Nhật thực toàn phần tại một công viên ở Hiawatha, Kansas.