Giới trẻ Sài Gòn chi tiền triệu nuôi thằn lằn da báo

Giới trẻ Sài Gòn chi tiền triệu nuôi thằn lằn da báo

Có giá từ 500 đến hàng chục triệu đồng, thằn lằn da báo đang trở thành thú cưng lạ cho nhiều bạn trẻ.