Chagos: Nơi dân đảo bị đuổi khỏi quê hương

Để đến Chagos, các thủy thủ cần bằng chứng về việc sơ tán y tế và bảo hiểm vớt tàu đắm, và với 200 bảng bạn sẽ được cấp giấy phép đến thăm dành cho du thuyền trong vòng 28 ngày.

Số lượng người tới được Quần đảo Chagos là rất hiếm hoi. Vào hồi thập niên 1960, Anh và Mỹ đã có một sự sắp xếp phi đạo đức để phi dân cư hóa quần đảo Chagos lấy chỗ xây dựng căn cứ quân sự Diego Garcia. Trong vòng một thập niên sau đó, toàn bộ dân cư trên quần đảo, ước tính vào khoảng từ 2.000 cho đến 2.500 người, đã bị đẩy ra khỏi làng mạc của họ.