Cây ổi bonsai 300 tuổi tại Hà Nội

Trong chuyến đi thăm lại chiến trường xưa năm 2016, ông Thọ mua được cây ổi độc đáo tại nhà một người chơi cây trong Lâm Đồng.