Tấp nập săn chuột đồng khi mùa nước lũ về miền Tây

Nước lũ tràn đồng, chuột dồn về các khu vực gò cao, bờ ruộng nên người dân tìm mọi cách săn bắt, kiếm tiền triệu mỗi ngày.