Muối cá cơm làm nước mắm Phan Thiết

Vào mùa có nhiều cá cơm, các cơ sở nước mắm truyền thống ở Phan Thiết muối cá, sau 12 tháng sẽ cho ra nước mắm bán ra thị trường.