Quán hủ tiếu mực “ÔNG GIÀ” trong hẻm Saigon thu gần 300 triệu một tháng !

Quán hủ tiếu mực “ÔNG GIÀ” do gia đình anh Huỳnh Minh bán trong hẻm sâu ở quận 1, trung bình mỗi ngày bán 200 – 300 tô. lợi nhuận thu về hơn 300 triệu đồng / 1 tháng .

https://youtu.be/aS3p2scAXgI

Kết quả hình ảnh cho hủ tiếu mực