Làm lồng chim ‘long lân quy phụng’ giá hàng chục triệu đồng

Những ‘ngôi nhà’ trạm trổ cho các loài chim được người dân làng Vác (Thanh Oai, Hà Nội) chế tác, có giá hàng chục triệu đồng.