Dùng mồi cá dụ ốc cau vào lợp ở miền Tây

Mùa gió chướng, ngư dân Tiền Giang dùng cá bỏ vào lợp, quăng xuống biển dụ ốc cau, bắt mỗi ngày trên 100 kg, kiếm hơn một triệu đồng.