Ngư dân Tiền Giang đợi thủy triều rút trầm mình mò bắt sò mỏ vịt (đặc sản vùng biển Gò Công )

Ngư dân Tiền Giang đợi thủy triều rút, ra bãi bồi trầm mình mò bắt vài chục ký sò mỏ vịt (đặc sản vùng biển Gò Công) mỗi ngày, kiếm 100.000-500.000 đồng.