10 công trình đầu tiên của Pháp ở Sài Gòn thay đổi sau 150 năm

Những công trình đầu tiên người Pháp xây dựng ở Sài Gòn đến nay đã thay đổi hoàn toàn hoặc vẫn còn nguyên vẹn, thành biểu tượng của thành phố